Cesta domů na Světovém kongresu paliativní medicíny v Berlíně

Od 23. do 25. 5. 2019 probíhal v Berlíně Světový kongres paliativní medicíny pořádaný Evropskou asociací paliativní péče a Cesta domů i další čeští poskytovatelé hospicové a paliativní péče a zástupci jejich zastřešujících organizací na něm byli hojně zastoupeni.

Tématem kongresu byla "Globální paliativní péče – formování budoucnosti". V květnu tohoto roku totiž uplynulo právě pět let od přijetí Rezoluce Světové zdravotnické organizace o paliativní péči a letošní konference se proto zaměřila na bilanci toho, kam se světová paliativní péče od přijetí rezoluce posunula, stejně jako na možnosti a potřeby jejího dalšího rozvoje.

Tematické bloky byly věnovány např. péči o lidi s demencí či geriatrickou křehkostí, léčbě bolesti, dušnosti a dalších symptomů, spirituálním aspektům paliativní péče nebo specifickým otázkám spojeným s dětskou paliativní péčí. Velmi zajímavá byla svébytná Digital Legacy Conference, která účastníkům nabídla vhled do oblasti sociálních sítí a dalších forem online přítomnosti a možností, jak ošetřit svůj odkaz v digitálním světě.

O dojmy z konference se podělí v úterý 28. 5. 2019 od 16.00 na svém webináři kolegové z Centra paliativní péče. Více informací a registraci najdete na jejich webové stránce.

Cesta domů na kongresu EACP v Berlíně 2019

Děkujeme organizátorům kongresu a také Nadačnímu fondu Avast a Evropskému sociálnímu fondu – Operačnímu programu Zaměstnanost, díky jejichž podpoře jsme se mohli účastnit v takovém počtu.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů