Cesta domů k eutanázii

Vyjádření k návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii, který předložila skupina poslanců k projendání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Kdy?
20. 7. 2020

Cesta domů poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům, jejímž cílem je podpořit kvalitu života až do jeho poslední chvíle. Kromě fyzické bolesti se snažíme mírnit i strach, úzkost a další průvodní jevy, podporujeme také rodinu, která nemocného v závěru života doprovází.

Základem kvalitní péče o umírající i jejich blízké je komunikace. Pacienti a jejich blízcí mají právo na pravdivé informace, sdílené otevřeně, věcně a citlivě. Vyžaduje to dostatek času a také poučenou laickou i odbornou veřejnost. Zkušenost nám říká, že většina obav a nejistot pramení právě z mlčení, tabuizování, spěchu. V české společnosti je debata o utrpení a možnostech jeho tišení, stejně jako o limitech moderní medicíny, stále nedostatečná – to je třeba změnit.

Závěr života provázejí často nepříjemné symptomy; kromě fyzických příznaků prožívá pacient často také existenciální úzkost, obavu ze ztáty důstojnosti nebo tíživý pocit, že péče nadměrně zatěžuje jeho blízké. V naprosté většině případů je umíme výrazně zmírnit, ať už s využitím medicínských postupů nebo psychosociální podpory.

Cesta domů doprovodila za dobu své existence již několik tisíc umírajících pacientů. Přestože se pokoušíme jejich utrpení zmírnit, známe ze své praxe ojedinělé případy, kdy pacient pokládá za jediné řešení své tíživé situace eutanázii, žádá o ni, chce o ní mluvit, i když ji náš právní systém neumožňuje. Před takovou debatou nemůžeme zavírat oči; ve společnosti je přítomná a její ignorování vede k nežádoucímu přesunu tématu do „šedé zóny“, která není bezpečná. Naše individuální postoje v této věci mohou být různé, ale navzdory tomu si každý názor pacienta zaslouží náš respekt a pozornost.

Nemůžeme tvrdit, že dobrá paliativní péče znamená automaticky, že o eutanázii již nikdo nebude uvažovat. Zároveň jsme si jistí, že systematický rozvoj odborné paliativní péče, která je v ČR nedostatečná, může přispět ke snížení počtu situací, kdy je téma eutanázie „na pořadu dne“.

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby témata paliativní péče a eutanázie řešil jeden společný zákon. Spojení obou témat v jednom právním dokumentu vnímáme jako nežádoucí krok. Přijetí takového zákona by paradoxně mohlo vést ke snížení důvěry veřejnosti v možnosti odborné paliativní péče, kterou přitom Česká republika naléhavě potřebuje rozvíjet.

Pokud by měl český právní řád nově obsahovat i předpisy upravující tuto oblast, mělo by jít o dva samostatné zákony; v současné době však necítíme potřebu přijetí ani jednoho z nich. Pokud by přesto byl přijat zákon o paliativní péči, měl by být nejprve zaveden do praxe a dlouhodobě užíván; až poté může být účelné otevřít důkladnou veřejnou debatu o eutanázii a jejím případném legislativním vymezení.

Za Cestu domů
Ruth Šormová, ředitelka
20. 7. 2020

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů