Česká společnost paliativní medicíny má nový výbor

Do nového výboru odborné společnosti byla zvolena primářka Domácího hospice Cesta domů MUDr. Irena Závadová.

Máme velikou radost, že MUDr. Irena Závadová byla znovu zvolena do čela organizace, která je hlavním nositelem odbornosti v oblasti paliativní medicíny v České republice.

Česká společnost paliativní medicíny Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) sdružuje přes 200 lékařů – specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Jejími členy jsou i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby. ČSPM nabízí nejnovější současné informace o stavu, vývoji a standardizovaných postupech paliativní léčby a péče v ČR jak odborníkům, tak i státním, mezinárodním a nestátním organizacím (ministerstva, pojištovny, jiné odborné společnosti atd.). Definuje a zaštiťuje národní politiku rozvoje paliativní medicíny v ČR, vyvíjí a provádí vzdělávání odborníků v paliativní léčbě a péči, podílí se na výzkumných projektech národních i mezinárodních.

Do výboru ČSPM byli v lednu 2021 zvoleni také MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D., MUDr. Ondřej Kopecký, MUDr. Mahulena Exnerová, Mgr. Marek Uhlíř a MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. Do revizní komise ČSPM byli zvoleni MUDr. Pavel Svoboda, Mgr. Jiří Krejčí a MUDr. Jindřich Polívka. Blahopřejeme!

Volba jednotlivých funkcí nového výboru ČSPM proběhne na zasedání nového výboru za účasti volební komise v průběhu února 2021.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů