Advent s Helenou Kadečkovou

Významná skandinavistka, překladatelka a spisovatelka Helena Kadečková odkázala Cestě domů kromě finančního daru i svá autorská práva. Cesta domů její literární odkaz s radostí připomíná. V následujících čtyřech adventních nedělích zveřejníme čtyři videa z cyklu Advent s Helenou Kadečkovou, kterým chceme její osobnost, knihy a práci přiblížit.

Helena Kadečková při uvedení knihy Advent v roce 2017, foto Anna Hladká Vašicová

Skandinavistka, vysokoškolská učitelka a překladatelka Helena Kadečková (1932–2018) přes šedesát let uváděla do českého prostředí klasické i moderní autory zejména z Islandu a Norska. Zvláštní pozornost věnovala mytologii a skandinávskému středověku, překládala ze staroseverštiny a sama převyprávěla severské mýty v knize Soumrak bohů (1998, 2009 a 2018). Publikovala odborné, popularizační i beletristické práce, mimo jiné Dějiny severských literatur: Středověk (1989, 1993 a 1997), Dějiny Islandu (2001) nebo příběh pro děti Óli, tvůj kamarád z Islandu (1971; ilustrace Adolf Born).

V letech 1958–2011 přednášela a vedla semináře na katedře germanistiky a nordistiky (nyní Ústav germánských studií) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a soustavně budovala obor skandinavistiky. Na Islandu, který znala zblízka díky řadě studijních cest a osobních přátelství, její celoživotní práci ocenili Sokolím řádem (1991), je též nositelkou norského královského Řádu sv. Olava (1992) a Královského norského řádu za zásluhy (2002).

Helena Kadečková si vážila poslání a práce Cesty domů a rozhodla se v její prospěch napsat závěť. „Žila sama a byla odpovědná,“ říká o jejím rozhodnutí předat svůj odkaz dál spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková. „Myslím, že měla i chuť jít příkladem. A my se snažíme tuto její příkladnost přenést dál.“ Spolu s finančním darem jsou součástí jejího odkazu autorská práva na řadu překladů i původní knihy. Proto chceme její literární odkaz připomínat. Na letošní advent Cesta domů připravila sérii čtyř videí Advent s Helenou Kadečkovou.

Úvodní snímek Advent otevírá příběh knihy, jež Helenu Kadečkovou k islandské literatuře přivedla. Poprvé ji četla v dívčím věku. „Chodila jsem do městské knihovny a brala polici za policí podle abecedy (…), až jsem se dostala k první islandské knize, která mě uchvátila, k novele Advent od Gunnara Gunnarssona. Byla hodně islandská, vyprávěla o bouři na Štědrý večer na venkově, hospodář jde hledat ztracenou ovci a uvízne ve vánici… Připadalo mi to neuvěřitelně působivé, a tak jsem začala islandskou literaturu hodně číst. A rozhodla jsem se studovat severskou literaturu a vůbec jazyky. To bylo na gymnáziu,“ vzpomínala v roce 2012 v rozhovoru pro časopis Souvislosti.

V roce 2017 se k novele Advent, kterou napsal Islanďan Gunnar Gunnarsson dánsky, vrátila jako překladatelka. Starší překlad Niny Neumannové (Kalich, 1938) již zastaral, a proto jej převedla do současné češtiny. Byl to poslední překlad Heleny Kadečkové.

Knihu, která vyšla s ilustracemi Gunnara Gunnarssona mladšího v grafické úpravě Otakara Karlase, čtenáři vřele přijali, dočkala se dalších dotisků (naposled na podzim 2020) i rozhlasového ztvárnění v podání herce Jana Hartla podle scénáře Vladimíry Bezdíčkové v Českém rozhlase – Vltava (2019).

První adventní video rámují dva úryvky z tohoto rozhlasového ztvárnění. O odkazu Heleny Kadečkové hovoří Martina Špinková. Tradici společného čtení knihy Advent, kterou jsme zahájili loni a letos ji nemohli uskutečnit, připomíná redaktorka knihy Daniela Iwashita. O významu Adventu pro Helenu Kadečkovou či o jejím přístupu k překládání promluvili Helena Březinová a Jiří Starý, oba její žáci a kolegové z Ústavu germánských studií FF UK. Četbu doplňují záběry islandské přírody od kameramana snímku Františka Plzáka a fotografie Anny Hladké Vašicové z veřejných čtení Adventu v letech 2017 a 2019.

Úvodní díl je současně pozvánkou k dalším třem pokračováním, která přinesou dva krátké rozhovory se skandinavisty Helenou Březinovou a Jiřím Starým o Heleně Kadečkové jako učitelce a překladatelce a na závěr rekapitulaci jejích knih, které v poslední době vyšly nebo se k vydání připravují.

Cyklem videí chceme Heleně Kadečkové poděkovat. Seriál také připomene práci převážně malých nakladatelů, kteří její knihy vydávali a nadále vydávají i navzdory současným ztíženým podmínkám. A doufáme, že diváky upozorní na pozoruhodné texty severských autorů, které mohou být v této adventní době dobrými společníky.

Advent, ba ano… Benedikt bral tohle slovo do úst jen opatrně, to velké, tiché, podivně cize znějící, a přece zároveň tak důvěrně známé, pro Benedikta snad nejdůvěrnější slovo ze všech. Pravda, nevěděl úplně přesně, co znamená, ale bylo v něm očekávání, příslib, příprava na něco – tolik rozuměl. Jak roky míjely, stalo se mu takřka náplní celého života. Neboť co byl jeho život, co byl život člověka na zemi, když ne jen nedokonalá služba naplněná očekáváním, příslibem, přípravou? Gunnar Gunnarsson: Advent, překlad Helena Kadečková

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů