Perinatální paliativní péče
Sára Balabánová, Eliška Mlynáriková

Perinatální paliativní péče o vážně nemocné děti před a po narození

Leták přináší přehledné informace pro zdravotníky a rodiče, kteří čelí nepříznivé diagnóze ještě nenarozeného nebo právě narozeného dítěte, o možnostech podpory v této těžké pracovní či životní situaci. Leták pomůže hledat vlastní autentická rozhodnutí v případě závažné diagnózy očekávaného dítěte; v situaci, že se rodiče rozhodnou v těhotenství pokračovat; v situaci, kdy se rozhodnou těhotenství ukončit; při hledání jedinečného způsobu rozloučení; v čase truchlení. Text nabízí i základní vhled do perinatální paliativní péče o nevyléčitelně nemocné dítě, tedy do situace, kdy zdravotní stav dovolí dítěti opustit nemocnici a rodina spolu s odborníky z hospice pečuje o miminko doma. Leták je trojdílný. Jsou v něm vložené dva dvoulisty pro rodiče nenarozených nebo nově narozených nevyléčitelně nemocných dětí. Jeden je pro čas pečování, druhý je pro čas truchlení po smrti miminka.
Počet stran: 
16
Tento titul momentálně v našich obchodech není dostupný.

Sdílejte na:    

Perinatální péče je určena rodičům, kterým zemře dítě před porodem, nebo u něhož je objevena během vývoje v děloze těžká vada neslučitelná se životem, nebo když jim zemře novorozené dítě. Tato specializovaná péče se orientuje na léčbu příznaků, na kvalitu života, zachování důstojnosti, pohodlí a na úlevu od utrpení. Cílem je podpořit v těžké situaci celou rodinu. Člení se tedy na péči předporodní, péči při porodu, péči o dítě a rodinu po narození a péči o truchlící rodinu po smrti dítěte. Leták přináší základní informace, základní modelové situace a základní seznam odkazů a zdrojů.
Leták byl vytištěn za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy.

Zalistujte publikací

Prohlédněte si první vkládací leták

Prohlédněte si druhý vkládací leták