Komplikované truchlení
M. Catherine Shearová

Komplikované truchlení

Pro pacienty, přátele a rodinné příslušníky
Když nám zemře někdo blízký, bolestně pociťujeme jeho ztrátu. Čím nám byl bližší, tím více nás to bolí. Zármutek se projevuje různými způsoby a trvá různě dlouho; truchlení je velmi individuální proces a nedá se generálně říci, jak má vypadat a jak dlouho má trvat. Přesto ale v ojedinělých případech pozorujeme, že někteří lidé jsou smrtí milované osoby zasaženi tak hluboko a tak těžce, že se u nich obvyklý proces truchlení zastaví v určité fázi a dál se neposouvá. Zarmoucený člověk pak trpí a trpí, jeho stav se časem nezlepšuje, naopak, jeho bolest, trápení, někdy i tělesné syndromy psychosomatického typu se prohlubují a zamezují mu dále fungovat v jeho životě, spánku, vztazích, práci i odpočinku. Pro takový případ vydáváme tento leták. Je určen široké veřejnosti, obšírně uvádí do problému normálního i komplikovaného zármutku a doufáme, že pomůže v těžších případech zármutku a pohne příliš zarmoucené lidi, aby vyhledali odbornou pomoc.
Počet stran: 
6

Koupit v e-shopu nebo v našich Dobročinných obchodech


Sdílejte na:      

Text letáku je kompletně převzatý z amerického centra pro komplikované truchlení při Columbia University v New Yorku (Columbia Center for Complicated Grief). Zúročuje zkušenosti celého týmu odborníků s komplikovaným truchlením. Jeho cílem je stručně, jasně a přehledně popsat znaky takového truchlení, které se vymyká normě, s výslovným cílem: podpořit smutného člověka, případně jeho okolí, ať rychle vyhledá odbornou psychologickou pomoc.

Prohlédněte si leták