Domácí hospic Cesta domů
Cesta domů

Domácí hospic

Pomoc pro ty, kteří chtějí pečovat o své umírající blízké doma
Základní stručné informace o pražském Domácím hospici Cesta domů, který profesionálně zajišťuje pomoc těm, kdo umírají doma, a těm, kdo o ně pečují (v Praze). Leták odpovídá na tyto otázky: Co je to domácí hospic, jaké situace řeší, jací profesionálové v něm pracují, co je to Ambulance podpůrné a paliativní péče, jak funguje půjčovna pomůcek, jaké služby nabízí Cesta domů pozůstalým. Popisuje všechny způsoby, jak je možné Domácí hospic kontaktovat. Na zadní stránce leták přináší základní informace o tom, co to je paliativní a hospicová péče a kým je nezisková organizace Cesta domů, z.ú., která Domácí hospic provozuje. * PLÁNOVÁNÍ * PEČOVÁNÍ * PRAHA
Počet stran: 
6
Tento titul momentálně v našich obchodech není dostupný.

Sdílejte na:    

Nejdůležitější, kromě kontaktních informací, jsou v letáku souhrnné body týkající se toho, co přesně Domácí hospic umí a co umírajícím a pečujícím nabízí. Jde o tyto dovednosti a služby: Léčba bolesti a dalších symptomů; pohotovost lékaře a sestry 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; zaškolení pečujících osob; služby podpůrného psychosociálního a duchovního týmu; odlehčovací služby; pomoc vyškolených dobrovolníků; podpora pečujícím; spolupráce s praktickými a ošetřujícími lékaři; další individuální přístupy, rady a pomoc v případě netypických potřeb pacienta a rodiny. Domácí hospic poskytuje své služby na území Hlavního města Prahy. Leták Cesty domů, Praha.