Kavárna Cesta domů

Od podzimu 2016 do jara 2019 jsme provozovali kavárnu v Soukenické ulici. Pomáhala propagovat domácí hospic Cesta domů a jeho myšlenky a byla místem mnoha kulturních akcí.


Dobročinná kavárna Cesta domů
Dobročinná kavárna Cesta domů

Kavárna ukončila provoz k 30. 4. 2019, a to z finančních důvodů.

Ředitelka Cesty domů Ruth Šormová, která o uzavření kavárny rozhodla, k tomu říká: „Rozhodnutí nebylo snadné a předcházelo mu důkladné zvážení a společná dohoda s vedením naší servisní organizace ProCestu. Kavárna byla v dlouhodobé finanční ztrátě, což se nepodařilo navzdory úsilí změnit. Pokládala bych za nezodpovědné tento stav prodlužovat. Je toho mnoho, co dobře umíme a co se nám daří, máme i různé náměty k dalšímu rozvoji. To vnímám jako priority, kterým se má Cesta domů nadále věnovat.“

V kavárně se ročně uskutečnilo 9 výstav, 10 přednášek ve spolupráci s klubem Samaří a čtení s manželi Martinem a Barbarou Myšičkovými. Divadelní spolek Loutky bez hranic jednou měsíčně připravoval odpoledne pro děti s pohádkou a workshopem. Dále kavárna umožňovala pronájmy pro soukromé akce a byla místem zasedání správní rady Cesty domů, Snídaně pro dárce a dalších setkání.

Děkujeme všem, kdo kavárně věnovali svůj čas a energii v rozmanité podobě, ať už jako zaměstnanci, dobrovolníci, hosté nebo jako ti, kdo společně tvořili její program.

Autor fotografií: Jaroslav Šimůnek