Plná moc

V rámci aukce můžete dražit i bez své osobní přítomnosti v sále. Vybraná díla můžete dražit online. Díla zařazená v sálové aukci můžete dražit v zastoupení nebo po telefonu.


Díla v sálové aukci můžete dražit v zastoupení na základě písemné plné moci. Pokud chcete zmocnit přímo Cestu domů nebo pokud si přejete dražit po telefonu, vyplňte tzv. limitní lístek. Tato forma plné moci obsahuje předměty, které chcete dražit, identifikované dle aukčního katalogu, a nejvyšší podání (nákupní limit), který je dražebník (Cesta domů) v zastoupení účastníka aukce (Vás) oprávněn u daného předmětu učinit.

Limitní lístek

Plná moc k zastupování při charitativní aukci

Formulář plné moci je třeba doručit Cestě domů osobně nebo poštou na adresu Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4, 140 00, případně emailem na adresu registrace@cestadomu.cz, a to do 1. 11. 2019 do 23:59 hodin. Formulář je také možné odevzdat osobně v místě konání aukce 5. 11. 2019 od 16 do 18 hodin.