Plná moc

Díla v sálové aukci můžete dražit v zastoupení na základě písemné plné moci.


Pokud chcete zmocnit přímo Cestu domů nebo pokud si přejete dražit po telefonu, vyplňte tzv. limitní lístek. Tato forma plné moci obsahuje předměty, které chcete dražit, identifikované dle aukčního katalogu, a nejvyšší podání (nákupní limit), který je dražebník (Cesta domů) v zastoupení účastníka aukce (Vás) oprávněn u daného předmětu učinit.

Limitní lístek

Plná moc k zastupování při charitativní aukci

Formulář plné moci je třeba doručit Cestě domů osobně nebo poštou na adresu Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4, 140 00, případně emailem na adresu registrace@cestadomu.cz, a to do 10. 11. 2021 do 23:59 hodin. Formulář je také možné odevzdat osobně v místě konání aukce 15. 11. 2021 od 16 do 18 hodin.