Aukční katalog

Online aukce 2021

Online aukce se můžete účastnit od 25. října do 3. listopadu 2021.

Možnost elektronických příhozů končí v termínu uvedeném u každého díla jednotlivě.

Výstava děl online aukce bude probíhat v prostorách sídla Cesty domů na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle a bude přístupná ve dnech 26. a 27. 10. a 1. až 3. 11. 2021 vždy od 16 do 19 h. Po telefonické domluvě na tel.: 774 356 830 bude ve výše uvedených dnech možná i individuální komentovaná prohlídka výstavy online dražených děl s kurátorkou aukce Karolínou Drábkovou.

Dražit můžete klasicky prováděním příhozů, ale i „na limit“. Nastavíte si nejvyšší částku, kterou jste za dílo ochotni zaplatit, a až do skončení aukce za vás automaticky přihazuje dražební systém.

Věnujte, prosím, pozornost pravidlům aukce. Předregistraci proveďte prostřednictvím formuláře.

Děkujeme za vaši účast!

nahrávám aukční katalog