Podpořte nás

 

Cesta domů | Děkujeme

Děkujeme

Děkujeme všem, kteří přispívají Cestě domů - státní správě, nadacím, nadačním fondům a jiným neziskovým institucím, firemním dárcům a mnoha jednotlivcům za štědrou podporu! Bez nich bychom tu nebyli a nemohli dělat všechno to, co děláme. Velice si jejich štědrosti vážíme!  

Naši dárci v letech 2015 a 2016:

 

Kvalitní paliativní péče se nikde na světě neobejde bez vydatné pomoci celé řady dobrovolníků, dárců a sympatizantů. Jejich pomoc je nezbytná nejen z ekonomického hlediska, ale obohacuje hospicovou péči o ducha radosti, vzájemnosti a porozumění. Desítky obětavých a zajímavých lidí kolem Cesty domů jsou toho důkazem. Na vaší pomoci, nejen finanční, je další existence Cesty domů závislá. Současná legislativa totiž zatím neumožňuje hradit provoz domácího hospice z veřejného zdravotního pojištění. Vaše dary využijeme proto především na mzdy těch, kteří pomáhají umírajícím pacientům a jejich blízkým.

 

 

Děkujeme!