Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

 

Benefiční aukce 2015

Pátá benefiční aukce pro Cesta domů se uskutečnila 26. listopadu 2015 od 19 hodin v kostele sv. Anny - centru Pražská křižovatka - Děkujeme ve zprávě o vydařeném večeru, čtěte!

 

Poaukční prodej

 

Novinky a zajímavosti týkající se aukce můžete sledovat zde:
Benefiční aukce - novinky a zajímavosti (facebook)

 

Podpořte den v Cestě domů


Na každém dni záleží. Tím spíš na konci života. Máme štěstí, že mnoho z vás s námi sdílí toto přesvědčení a díky vaší podpoře můžeme každý den pečovat o naše pacienty.


Navštivte Kalendář Cesty domů
cz | en