Podpořte nás

 

Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Podpořte den v Cestě domů

Na každém dni záleží. Tím spíš na konci života. Máme štěstí, že mnoho z vás s námi sdílí toto přesvědčení a díky vaší podpoře můžeme každý den pečovat o naše pacienty. Podpořte den v Cestě domů, primářka Irena Závadová vám řekne proč:

 

 

 

 

Lidem, kteří chtějí zemřít doma, se toto přání plní díky finanční podpoře dárců jako jste vy.

 

Lidem, kteří chtějí zemřít doma, se toto přání plní díky finanční podpoře dárců jako jste vy.