Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

 

Pilotní program mobilní paliativní péče


Od 1. dubna startuje pilotní program úhrad mobilní paliativní péče, který má zjistit, jak finančně náročné je postarat se o umírajícího člověka doma, s péčí mobilního hospice, a porovnat tyto výsledky s náklady péče v nemocnicích a jiných zdravotních zařízeních. Podrobnější informace o projektu si přečtěte v tiskové zprávě.

 

 

Naše primářka Irena Závadová byla v DVTV na rozhovoru s Danielou Drtinovou. Podívejte se, co je smyslem mobilního hospice a jak by podmínky umírání doma mohl změnit nedávno spuštěný pilotní program VZP.

 

Podpořte den v Cestě domů


Na každém dni záleží. Tím spíš na konci života. Máme štěstí, že mnoho z vás s námi sdílí toto přesvědčení a díky vaší podpoře můžeme každý den pečovat o naše pacienty.


Navštivte Kalendář Cesty domů
cz | en