Vzdělávací videa


Znalosti a zkušenosti našich zdravotníků, sociálních pracovníků, členů podpůrného týmu i dalších kolegů z Cesty domů sdílíme na přednáškách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Pro jejich vyšší dosah k odborné i laické veřejnosti zveřejňujeme záznamy.

Videa pro přehlednost dělíme do tematických playlistů. Pro spuštění přehrávání klikněte na náhled prvního videa. Seznam videí v playlistu lze vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu náhledu.

Webináře

Online vzdělávání pro odborníky i laiky přednášené našimi lektory (nejen) o tématech paliativní péče. Videa vznikla za laskavé podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Semináře

Záznamy z přednášek, workshopů a kurzů pořádaných pro odbornou i laickou veřejnost ve Vzdělávacím centru Cesty domů.


Knihy, které pomáhají

Krátká videa o knihách vydávaných Nakladatelstvím Cesta domů: o čem jsou, ke komu hovoří a proč jsou možná určena i vám.


Čtení z našich knih

Autorské i neautorské zpracování celých (převážně dětských) knih z Nakladatelství Cesta domů.


Doporučená videa

Další přednášky a besedy našich odborníků pořádané jinými organizacemi.

Spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče, listopad 2020

Obsahuje příspěvek kmenové lékařky Domácího hospice Cesta domů MUDr. Kataríny Vlčkové a externích dětských lékařek MUDr. Mahuleny Exnerové a MUDr. Kateřiny Konopáskové.

Fórum rodinné politiky 2020

Ruth Šormová hostem panelové diskuze Úmrtí v rodině, jak jej zvládnout?

8. kaplanská konference

Primářka Domácího hospice Cesta domů MUDr. Irena Závadová na téma „Lékař a podpora života“