Vzdělávací centrum

Vzdělávání je důležitou součástí poslání Cesty domů od jejího vzniku. Chceme poskytovat péči Domácího hospice a zároveň šířit znalosti a informace tak, abychom byli jako profesionální, ale i laičtí pečující lépe připraveni na náročné období závěrečné fáze života pacientů a svých blízkých.


Cesta domů již mnoho let, s podporou z různých projektů a grantů, realizuje řadu vzdělávacích programů. Naši lektoři se aktivně účastní konferencí a specializovaných seminářů, doprovázejí kolegy z jiných organizací v rámci stáží, předávají své zkušenosti studentům pečujících oborů, přednášejí během kazuistických seminářů Cesty domů a zapojují se do osvětových akcí pro širokou veřejnost.

Chtěli bychom v této činnosti nejen pokračovat, ale nabídku vzdělávacích a osvětových akcí více rozšiřovat. Vaše podněty a náměty nám můžete zaslat na vzdelavani@cestadomu.cz.

Součástí budovy Cesty domů v pražské Michli je Vzdělávací centrum. Konají se v něm vzdělávací akce pořádané Cestou domů, ale jeho prostory nabízíme také k pronájmu.

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast, díky jehož podpoře mohlo Vzdělávací centrum Cesty domů zahájit v roce 2019 svou činnost.