Webinář pro ředitele: Škola a krizové situace spojené s úmrtím

Interaktivní webinář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů základních a středních škol, kteří si přejí preventivně pracovat s obtížnými tématy, jako jsou úmrtí ve škole nebo úmrtí v rodině žáka, a kteří tak chtějí posílit své komunikační a rozhodovací kompetence.
Cílová skupina: 
Další odborníci, Pedagogové

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:      

Webinář je interaktivní. Kombinuje teoretickou průpravu a společné aktivity. Účastníci budou promýšlet odpovědi na otázky:

Na webináři chceme:

  • poskytnout důkladné uvedení do tématu, včetně dat a závěrů výzkumů
  • detabuizovat téma smrti a sejmout zbytečný strach
  • nabídnout možné nástroje řešení, kterými jsou především včasná a otevřená komunikace a jasný postup sdělování informací žákům, učitelům a rodině, příp. intervenčním složkám a médiím
  • představit komunikační nástroje, které je možné ve škole použít
  • představit modelové situace
  • diskutovat o tom, kdo všechno se stává pozůstalým a jak je vhodné se k němu chovat (rozlučkové rituály, pietní místo ve škole, apod.)
  • motivovat k dalšímu vzdělávání učitelů

V menších skupinách budou účastníci řešit modelové situace z praxe.
Cílem webináře je představit téma úmrtí ve škole z mnoha různých pohledů tak, aby byli ředitelé škol sami schopni si vytvořit vlastní, pro svou školu padnoucí, manuál či postup, jak řešit obtížnou situaci.

MATERIÁLY

Kurz se koná v rámci projektu podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#sodvahou

Loga partnerů