Spolupráce v multiprofesním týmu mobilního hospice

Workshop zaměřený na role nezdravotnických profesí v hospicovém týmu a na koordinaci péče o klienty, včetně kazuistik.
Téma: 
Sociální práce v paliativní péči, Multiprofesní hospicový tým
Cílová skupina: 
Zdravotní sestry, Sociální pracovníci

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Cílem workshopu je objasnění a definování rolí nezdravotnických profesí v hospicovém týmu. Zaměří se na klíčové oblasti v koordinaci péče o klienty:

  • principy a synchronizace týmové spolupráce
  • sdílení a předávání informací
  • flexibilita v nastavení péče
  • zorientování se v aktuální situaci klienta a jeho rodiny
  • služby „na míru“ apod.

Výklad bude podložen kazuistikami z praxe Cesty domů. Workshop je určený především pro pracovníky hospiců.