Seminář pro ředitele: Škola a krizové situace spojené s úmrtím

Cílem semináře je představit téma úmrtí ve škole z mnoha různých pohledů tak, aby byli ředitelé škol sami schopni si vytvořit vlastní, pro svou školu padnoucí, manuál či postup, jak řešit obtížnou situaci.
Cílová skupina: 
Pedagogové

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:      

Seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů základních a středních škol, kteří si přejí preventivně pracovat s obtížnými tématy, jako jsou úmrtí ve škole nebo úmrtí v rodině žáka, a kteří tak chtějí posílit své komunikační a rozhodovací kompetence.

Děkuji, že investujete svůj čas i do škol! Dokázat se srovnat se smrtí a umíráním už v dětském věku může být velkým obohacením do života.

Na semináři chceme:

  • poskytnout důkladné uvedení do tématu, včetně dat a závěrů výzkumů
  • detabuizovat téma smrti a sejmout zbytečný strach
  • nabídnout možné nástroje řešení, kterými jsou především včasná a otevřená komunikace a jasný postup sdělování informací žákům, učitelům a rodině, příp. intervenčním složkám a médiím
  • představit komunikační nástroje, které je možné ve škole použít
  • představit modelové situace
  • diskutovat o tom, kdo všechno se stává pozůstalým a jak je vhodné se k němu chovat (rozlučkové rituály, pietní místo ve škole, apod.)
  • motivovat k dalšímu vzdělávání učitelů

Velmi užitečné a myšlenky srovnávající pro mne byly modelové situace. Ocenila jsem celkové uvedení do tématu a představení dalších zdrojů.

Související literatura:

Kurz se koná v rámci projektu podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

#sodvahou

Loga partnerů