Příklady dobré praxe v řízení neziskové organizace

Co se nám osvědčilo při vedení a řízení procesů v neziskové organizaci?
Téma: 
Management NNO
Cílová skupina: 
Management NNO a hospiců, Pracovníci fundraisingu a PR

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Workshop se zaměří na sdílení zkušeností z vedení a řízení procesů v neziskové organizaci. Určen je především pro management neziskových organizací. Okruhy témat:

  • sdílení informací
  • systémy porad
  • dělba kompetencí
  • strategické plánování a personální audit
  • implementace změn
  • spolupráce se správní radou
  • HR / péče o zaměstnance
  • benefity
  • supervize apod.

Pokud máte o kurz zájem (minimálně počet účastníků je 6), kontaktujte nás na adrese vzdelavani@cestadomu.cz.