Podpůrná pozůstalostní skupina pro pečovatele v pobytových službách

Prostor a čas na sdílení pro pečovatele a pečovatelky, kteří se v pobytových službách setkávají s úmrtím svých klientů.
Téma: 
Sociální práce v paliativní péči, Bálintovské skupiny
Cílová skupina: 
Domovy pro seniory, Sociální pracovníci, Pečovatelé

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Cílem setkání je poskytnout místo a čas pečovatelům a pečovatelkám, kteří se v pobytových službách setkávají s úmrtím svých klientů. Nabízíme prostor pro sdílení pocitů a myšlenek, které kolem úmrtí máme a potřebujeme mu věnovat pozornost, zastavit se. Skupina má formát moderované intervize, pracujeme strukturovaně, bálintovskou metodou. Vítány budou zkušenosti a případy účastníků a ochota zapojit se do jejich zpracování skupinou.