Paliativní péče v pobytových zařízeních nehospicového typu

Základy paliativní péče pro pracovníky v domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou a podobných zařízeních.
Téma: 
Domovy pro seniory a paliativa
Cílová skupina: 
Domovy pro seniory

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Nabízíme kurz, pro sociální pracovníky, pečovatelky a další pracovníky v přímé péči v domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou nebo se zvláštním režimem. Kurz vždy uzpůsobujeme požadavkům konkrétního zařízení. Vybírat můžete z těchto témat:

  • co je paliativní a hospicová péče

  • smysl a význam paliativní péče

  • formy paliativní péče

  • potřeby umírajících, jejich rodin a profesionálů

  • co dělat / nedělat u umírajícího

  • zásady dobré komunikace

  • obavy a nejistoty při setkání s umíráním

  • nástroje sebepéče

Rozsah kurzu je 2–8 hodin, dle výběru témat.

Pokud máte zájem o kurz pro vaší organizaci, kontaktujte nás na adrese vzdelavani@cestadomu.cz.