Kazuistický seminář o možnostech paliativní péče v domácím prostředí

Výhody mobilní specializované paliativní péče představíme studentům na konkrétních příkladech z praxe.
Téma: 
Paliativní medicína, Paliativní ošetřovatelská péče, Sociální práce v paliativní péči, Multiprofesní hospicový tým
Cílová skupina: 
Studenti

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Na příkladech dobré praxe chceme ukázat, co nabízí a umožňuje mobilní specializovaná paliativní péče. Představíme paliativní péči jako obor, kde se prolínají různé profese a role jednotlivých členů týmu (lékaře, sestry, sociálního pracovníka, terapeuta, kaplana i dobrovolníka). Seminář je určen především studentům všeobecného lékařství, ošetřovatelství, psychologie, sociální práce a dalších pomáhajících profesí.