Domácí hospic v Praze a praxi

Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči. O efektivní koordinaci zdravotní a sociální péče a možnostech a nabídce služeb poskytovatelů paliativní péče v Praze.
Téma: 
Sociální práce v paliativní péči
Cílová skupina: 
Sociální pracovníci

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Seminář pro sociální pracovníky o možnostech a nabídce služeb různých poskytovatelů paliativní péče a o efektivní koordinaci zdravotní a sociální péče. Cílem tohoto semináře je vysvětlit princip a způsob fungování domácího hospice a jeho zasazení do rámce sociálních a zdravotních služeb na území hl. m. Prahy. Dále se zaměříme na způsoby referování pacientů z lůžkových zařízení a formy spolupráce s nemocničními paliativními týmy. Chceme, aby seminář otevřel prostor pro výměnu zkušeností, vzájemnou komunikaci a spolupráci.