Dobrovolníci a jejich koordinátoři v pobytových zařízeních s paliativní péčí a v nemocnicích

Výcvik pro dobrovolníky či jejich koordinátory zaměřený na komunikaci, kompetence, hranice a sebepéči.
Téma: 
Dobrovolnictví, Domovy pro seniory a paliativa
Cílová skupina: 
Paliativní týmy v nemocnicích, Domovy pro seniory, Dobrovolníci

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?


Sdílejte na:    

Kurz je určený především pro paliativní týmy v pobytových zařízeních či nemocnicích, které mají nebo plánují mít paliativní lůžka na svých odděleních. Náplň kurzu se může měnit podle potřeb konkrétních týmů: obecně je výcvik orientovaný na komunikaci, kompetence dobrovolníka, hranice, sebepéči. Časový rozsah je 8–14 hod./2 dny.

Pokud máte zájem o kurz pro vaší organizaci, kontaktujte nás na adrese vzdelavani@cestadomu.cz.