Podpořte knihovnu


Naše knihovna je financována pouze z darů a grantů a každé pomoci si velmi vážíme.

Pokud chcete věnovat knihu nebo financovat její zakoupení, můžete si vybrat z našich seznamů

Zahraniční publikace

Seznam knih ze zahraniční produkce lze najít na adrese internetového obchodu Amazon, kde je náš Wish List. Vyberete-li si nějaký titul, prosíme, kontaktujte knihovnici, domluví s Vámi podrobnosti nákupu.

Tuzemské publikace

 • Coleman, R.: Všichni jsme utkáni z hvězd, Domino 2017
 • Kast, V.: Otcové - dcery, matky - synové, Portál 2013
 • Levine, P. A.: Trauma a paměť, Maitrea 2017
 • Levine, P. A.: Probouzení tygra, Maitrea 2011
 • Levine, P. A.: Trauma očima dítěte, Maitrea 2012
 • Kuckir, M., Vaňová Hana: Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení, Grada 2017
 • Matějovská Kubešová, H.: Vybrané klinické stavy u seniorů, Mladá fronta 2015
 • Ocisková, M., Praško, J.: Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi, Grada 2017

Zvukové knihy na CD

 • Ambrjornsen, I.: Pokrevní bratři, XYZ
 • Bond, M.: Medvídek Paddington, Tympanum
 • Deaver, J.: Sběratel kostí, OneHotBook
 • Deaver, J.: Tanečník, OneHotBook
 • Fiker, E.: Série C-L, Tebenas
 • Mawer, S.: Provazochodkyně, OneHotBook
 • Minier, B.: Tma, XYZ
 • Murakami, H.: Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování, OneHotBook
 • Nabokov, V.: Lolita, OneHotBook
 • Nesbo, J.: Švábi, OneHotBook
 • Palahniuk, Ch.: Klub rváčů, OneHotBook
 • Radůza: Čáp nejni kondor, Radůza records
 • Svěrák, Z.: Pan Buřtík a pan Špejlička, Supraphon
 • Svěrák, Z.: Povídky a Nové povídky, Supraphon
 • Sýkora, M.: Modré stíny, OneHotBook
 • Špaček, L.: Tereza, Mladá fronta
 • Škvorecký, J.: Případ Lída Baarová, Supraphon
 • Vacík, M.: Pod hvězdami, Supraphon
 • Vondruška, V.: Ďáblův sluha, Tympanum
 • Žáček, J.: Ezopovy bajky, Tympanum

Za pomoc děkujeme!

Mgr. Eliška Mlynáriková

vedoucí Knihovny a koordinátorka vzdělávacích akcí
775 055 207

Má na starosti provoz Knihovny a všechny služby pro čtenáře. Dále organizačně zajišťuje veškeré vzdělávací akce Cesty domů směrem k odborné i laické veřejnosti a spravuje interní směrnice organizace.