Podpořte knihovnu


Naše knihovna je financována pouze z darů a grantů a každé pomoci si velmi vážíme.

Pokud chcete věnovat knihu nebo financovat její zakoupení, můžete si vybrat z našich seznamů

Zahraniční publikace

Seznam knih ze zahraniční produkce lze najít na adrese internetového obchodu Amazon, kde je náš Wish List. Vyberete-li si nějaký titul, prosíme, kontaktujte knihovnici, domluví s Vámi podrobnosti nákupu.

Tuzemské publikace

  • Charvát J.: Žilní vstupy, Grada 2016
  • Seidl Z., Vaněčková M.: Diagnostická radiologie - Neuroradiologie, Grada 2014
  • Šembera Z., Perinatální neuropsychická morbidita dítěte, Karolinum 2014
  • Stejskalová M., Psychoterapie uměním, Pressto Publishing, 2012

Zvukové knihy na CD

  • Bond, M.: Medvídek Paddington, Tympanum
  • Radůza: Čáp nejni kondor, Radůza records
  • Svěrák, Z.: Povídky a Nové povídky, Supraphon
  • Vacík, M.: Pod hvězdami, Supraphon
  • Vondruška, V.: Ďáblův sluha, Tympanum
  • Vondruška, V.: Nepohřbený rytíř, Tympanum

Za pomoc děkujeme!

Mgr. Eliška Mlynáriková

vedoucí Knihovny a koordinátorka vzdělávacích akcí
775 055 207

Má na starosti provoz Knihovny a všechny služby pro čtenáře. Dále organizačně zajišťuje veškeré vzdělávací akce Cesty domů směrem k odborné i laické veřejnosti a spravuje interní směrnice organizace.