Plán dobrovolnického výcviku 2023


Místo: Praha 4, Michle
Rozsah výcviku: 47 hodin (bez stáže)
Stáž v lůžkovém hospici: 24–32 hodin (3–4 dny)
Cena: 2500 Kč (s DPH)
+ případně poplatek za stáž (viz info níže); seniorům nabízíme slevu z ceny výcviku

Upozornění

Kapacita výcviku pro rok 2023 je naplněna. V případě vašeho zájmu o následující cykly výcviku napište, prosím, email na: marketa.novotna@cestadomu.cz. Děkujeme za pochopení.

Výcvik 2023:

 • středa 11. 1. 2023, 17:30–20:30
  „Motivace“

  Úvodní setkání zaměřené na motivace účastníků k dobrovolné práci v hospici, na zkušenosti a očekávání od výcviku.

 • středa 25. 1. 2023, 17:30–20:30
  „Paliativní péče o umírajícího v domácím prostředí“

  Přednáška lékařky a zdravotní sestry, které přiblíží přístupy a možnosti péče o umírajícího člověka a jeho rodinu v domácím prostředí, seznámí s častými zdravotními obtížemi umírajících pacientů a postupy paliativní péče. Předvedení kompenzačních pomůcek a jejich ovládání.

 • víkend 25. a 26. 2. 2023, 9:00–16:00
  „Sebezkušenost“

  Role dobrovolníka a koordinátora dobrovolníků, týmová spolupráce, individuální dovednosti a metody péče o sebe jako hospicového dobrovolníka; reflexe vlastních pocitů spojených se smrtí a umíráním, poznávání hranic.

 • středa 8. 3. 2023, 17:30–20:30
  „Seznámení s péčí o nemocného“

  Seznámení se základními ošetřovatelskými postupy: přebalování, péče o kůži, ústní dutinu, krmení, přesazování z postele na WC židli apod.

 • pátek + víkend 24.–26. 3. 2023, pátek 17:30–20:30, víkend 9:00–16:00
  „Práce v rodině“

  Pátek: dokument o umírání; víkend: zaměřený na zvládání situací, se kterými se dobrovolník může v rodinách setkat, komunikace s člověkem, který umírá a jeho blízkými; empatie a zacházení s vlastními emocemi.

 • středa 7. 6. 2023, 17:30–20:30
  „Evaluace“

  Sdílení zkušeností ze stáže. Závěrečný hodnotící rozhovor s jednotlivými účastníky a předání certifikátu těm, kdo splnili podmínky výcviku.

Stáž v lůžkovém hospici:

Podmínkou pro dobrovolnickou práci v přímé péči a vstup do rodin je stáž v lůžkovém hospici a na lůžkovém oddělení v Cestě domů. Stáži je třeba věnovat minimálně 3 celé dny (2 dny v lůžkovém hospici + 1 den na lůžkách pobytové odlehčovací služby Cesty domů). Stáže v některých hospicích jsou zpoplatněné částkou 300 Kč na den. Stáž si domlouvají účastníci výcviku s vrchní sestrou nebo koordinátorem dobrovolníků hospice sami tak, aby termín vyhovoval oběma stranám. Stáž je potřeba si domluvit na období k tomu vyhrazené (březen – květen 2023). Více informací ke stážím poskytneme účastníkům v průběhu výcviku.

Po ukončení výcviku a absolvování stáže dodáte do Cesty domů potvrzení o stáži a výpis z rejstříku trestů.