Plán dobrovolnického výcviku 2018/2019


Místo: Praha 3, Boleslavská
Cena: 1500 Kč
Rozsah výcviku: 47 hodin (bez stáže)
Stáž v lůžkovém hospici: 32 hodin (4 dny)

Upozornění

Kapacita dobrovolnického výcviku 2018/2019 je naplněna, na jaře 2019 bude možnost přihlásit se do dalšího cyklu výcviku. Děkujeme za pochopení.

Výcvik 2018/2019:

 • středa 5. 9. 2018, 18:00–21:00, „Motivace“
  Úvodní setkání zaměřené na motivace účastníků k dobrovolné práci v hospici, na zkušenosti a očekávání od výcviku.

 • středa 26. 9. 2018, 18:00–21:00, „Paliativní péče o umírajícího v domácím prostředí“
  Přednáška lékařky a zdravotní sestry, které přiblíží přístupy a možnosti péče o umírajícího člověka a jeho rodinu v domácím prostředí, seznámí s častými zdravotními obtížemi umírajících pacientů a postupy paliativní péče. Předvedení kompenzačních pomůcek a jejich ovládání.

 • víkend 20. a 21. 10. 2018, 9:00–17:00, „Sebezkušenost“
  Role dobrovolníka a koordinátora dobrovolníků, týmová spolupráce, individuální dovednosti a metody péče o sebe jako hospicového dobrovolníka; reflexe vlastních pocitů spojených se smrtí a umíráním, poznávání hranic.

 • středa 31. 10. 2018, 18:00–21:00, „Základy ošetřovatelské péče“
  Základní ošetřovatelské postupy: přebalování, péče o kůži, ústní dutinu, krmení, přesazování z postele na WC židli apod.

 • pátek + víkend 23.–25. 11. 2018, pátek 18:00–21:00, víkend 9:00–17:00, „Práce v rodině“
  Pátek: dokument o umírání; víkend: zaměřený na zvládání situací, se kterými se dobrovolník může v rodinách setkat, komunikace s člověkem, který umírá a jeho blízkými; empatie a zacházení s vlastními emocemi.

 • středa 6. 3. 2019, 18:00–21:00, „Evaluace“
  Sdílení zkušeností ze stáže. Závěrečný hodnotící rozhovor s jednotlivými účastníky a předání certifikátu těm, kdo splnili podmínky výcviku.

Stáž v lůžkovém hospici:

Podmínkou pro možnost vstupu do rodin je stáž v lůžkovém hospici. Stáž si domlouvají účastníci výcviku s vrchní sestrou hospice sami tak, aby termín vyhovoval oběma stranám. Stáž je potřeba si domluvit na období k tomu vyhrazené (listopad 2018–únor 2019) a je třeba jí věnovat minimálně 4 celé dny (lze absolvovat v režimu 4 dny vcelku nebo rozdělené do dvou víkendů).

Po ukončení výcviku a absolvování stáže dodáte do Cesty domů potvrzení o stáži a výpis z rejstříku trestů.

Děkujeme za finanční podporu společnosti KPMG Česká republika.