Plán dobrovolnického výcviku 2022


Místo: Praha 4, Michle
Cena: 2500 Kč (včetně DPH)
Rozsah výcviku: 47 hodin (bez stáže)
Stáž v lůžkovém hospici: 32 hodin (4 dny)

Upozornění

Kapacita výcviku pro rok 2022 je naplněna. V případě zájmu o následující cykly dobrovolnického výcviku napište, prosím, e-mail na marketa.novotna@cestadomu.cz. Děkujeme za pochopení.

Výcvik 2022:

 • středa 12. 1. 2022, 17:30–20:30, „Motivace“
  Úvodní setkání zaměřené na motivace účastníků k dobrovolné práci v hospici, na zkušenosti a očekávání od výcviku.

 • středa 26. 1. 2022, 17:30–20:30,
  „Paliativní péče o umírajícího v domácím prostředí“

  Přednáška lékařky a zdravotní sestry, které přiblíží přístupy a možnosti péče o umírajícího člověka a jeho rodinu v domácím prostředí, seznámí s častými zdravotními obtížemi umírajících pacientů a postupy paliativní péče. Předvedení kompenzačních pomůcek a jejich ovládání.

 • víkend 12. a 13. 2. 2022, 9:00–16:00, „Sebezkušenost“
  Role dobrovolníka a koordinátora dobrovolníků, týmová spolupráce, individuální dovednosti a metody péče o sebe jako hospicového dobrovolníka; reflexe vlastních pocitů spojených se smrtí a umíráním, poznávání hranic.

 • středa 23. 2. 2022, 17:30–20:30, „Základy ošetřovatelské péče“
  Základní ošetřovatelské postupy: přebalování, péče o kůži, ústní dutinu, krmení, přesazování z postele na WC židli apod.

 • pátek + víkend 25.–27. 3. 2022, pátek 17:30–20:30, víkend 9:00–16:00,
  „Práce v rodině“

  Pátek: dokument o umírání; víkend: zaměřený na zvládání situací, se kterými se dobrovolník může v rodinách setkat, komunikace s člověkem, který umírá a jeho blízkými; empatie a zacházení s vlastními emocemi.

 • středa 8. 6. 2022, 17:30–20:30, „Evaluace“
  Sdílení zkušeností ze stáže. Závěrečný hodnotící rozhovor s jednotlivými účastníky a předání certifikátu těm, kdo splnili podmínky výcviku.

Stáž v lůžkovém hospici:

Podmínkou pro možnost vstupu do rodin je stáž v lůžkovém hospici. Stáž si domlouvají účastníci výcviku s vrchní sestrou hospice sami tak, aby termín vyhovoval oběma stranám. Stáž je potřeba si domluvit na období k tomu vyhrazené (březen – červen 2022) a je třeba jí věnovat minimálně 4 celé dny (lze absolvovat v režimu 4 dny vcelku nebo rozdělené do dvou víkendů). Jeden den stáže je možné absolvovat na lůžkách pobytové odlehčovací služby Cesty domů.

Po ukončení výcviku a absolvování stáže dodáte do Cesty domů potvrzení o stáži a výpis z rejstříku trestů.