abecedně

Lidé Cesty domů

Je nás víc než 100. Každý na svém místě se snažíme, aby lidé mohli umírat tam, kde to mají rádi, a podle svých představ. Dohromady nám to jde dobře.


Na koho se mám obrátit?

  • Pokud potřebujete vyřešit něco závažného, co se týká Cesty domů, můžete kontaktovat její ředitelku Ruth Šormovou.
  • Potřebujete si odpočinout při péči o svého blízkého? Kontaktujte vedoucí Odlehčovacích služeb Martinu Tesařovou.
  • S půjčením zdravotních pomůcek vám poradí Otto Adamec.
  • Chcete-li vědět více o péči o pozůstalé a klubu Podvečer, pomůže vám Pavel Duba.
  • Chcete-li podpořit Cestu domů nebo máte otázky k fundraisingu včetně projektového řízení, obraťte se na Helenu Štohanzlovou.
  • Pokud máte novinářský dotaz nebo připravujete akci pro veřejnost a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte Lenku Váňovou.
  • Osvětové aktivity v Cestě domů vede Anna Kačabová.
  • Knihovnu vede a vzdělávání v Cestě domů koordinuje Eliška Mlynáriková.
  • Nakladatelství vede Martina Špinková.
  • Záležitosti administrativy s vámi vyřeší Klára Fischerová.
Mgr. Anna Kačabová

Mgr. Anna Kačabová

vedoucí komunikace, osvěty a vzdělávání
778 786 747

Absolvovala obor Občanský sektor na FHS UK. Od roku 1998 působí v neziskovém sektoru i v korporátní sféře především v oblasti komunikace, vzdělávání a firemní filantropie. Pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti nejprve v projektu Pomozte dětem a následně jako manažerka firemních grantových programů zaměřených na neformální vzdělávání mladých lidí. Téma firemní filantropie rozvíjela v rámci svého působení v agentuře PR Point, kde se věnovala také digitálním médiím. Následně pečovala téměř 2 roky o společenskou odpovědnost a interní komunikaci v české pobočce Citibank. Poslední téměř čtyři roky působila v pozici ředitelky firemní nadace společnosti O2.

V Cestě domů má na starosti komplexní řízení vztahů s veřejností, chodu nakladatelství, vzdělávacího centra, knihovny a dobročinných obchodů tak, aby se zvyšovala informovanost o paliativních tématech mezi odborníky i laiky.