Péče Cesty domů

Umožňujeme péči o umírající v domácím prostředí. Poskytujeme zdravotní a sociální služby i odborné poradenství.

Rozcestník péče

Podpořte nás

Spolu s vámi plníme lidem na konci života přání zemřít doma mezi svými blízkými – tam, kde to mají rádi a cítí se bezpečně.

Jak nás podpořit

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů

Co děláme

Zajišťujeme, aby děti a dospělí umírající v domácím prostředí měli dostupnou zdravotní péči a další potřebné služby.

Každému, kdo se na nás obrátí, poskytneme informace potřebné k péči o nevyléčitelně nemocného. Na území hl. m. Prahy provozujeme už více než 20 let domácí hospic. Našim pacientům poskytujeme zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich blízkým podporu v každodenní péči.

Péče
O co usilujeme

Šíříme myšlenku důstojného konce života a dobrého umírání i do celé společnosti.

Vzděláváme odborníky i laiky v paliativní péči. Zkušenosti z péče o pacienty měníme v knihy a další publikace a snažíme se zvýšit informovanost o umírání a smrti ve společnosti. Šíříme myšlenku důstojného konce života.

Osvěta
Jak fungujeme

Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje zdravotní a sociální služby.

V Cestě domů pracují lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice a desítky dalších odborníků. Řídíme se mezinárodními standardy péče a vnitřními etickými kodexy. Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

O Cestě domů

Podpořte den v Cestě domů

Na každém dni záleží. Koupí dne v kalendáři podpoříte Cestu domů v péči o lidi na konci života. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé

Praktické rady a informace v nelehké životní situaci najdete na portálu Umírání.cz, provozovaném Cestou domů.