Historie


Založení

Hospicové občanské sdružení Cesta domů bylo založeno v roce 2001 několika zakládajícími členy: MUDr. Marií Goldmannovou, Alžbětou Mišoňovou, Martinou Špinkovou, PhDr. Petrem Goldmannem, Markem Šťastným a MUDr. Štěpánem Špinkou. Několik přátel se prvního dubna 2001 v obývacím pokoji nad konvicí s čajem odhodlalo zkusit udělat pár kroků, které by pomohly lepší péči o umírající lidi v naší zemi. Začátky byly klopotné, ale i veselé a zázračné zároveň. Zhlédli jsme se ve vídeňském mobilním hospici a zkusili podle něj napsat projekt. Výbor dobré vůle Olgy Havlové a Magistrát hl. města Prahy přispěly prvními částkami v řádu statisíců, mohli jsme zakoupit první polohovací postel, několik nutných pomůcek a vytisknout první letáček. V roce 2002 jsme založili Poradnu domácí hospicové péče a vyrazili do povodní zaplavené Prahy v naději, že nás někdo bude potřebovat. Potřeboval.

První pacienti

Od prvního ledna 2003 začal pracovat Domácí hospic. Zároveň s prvními pacienty přicházeli do Cesty domů první zaměstnanci a dobrovolníci, nablízku nám byli naši první vděční pozůstalí. Praha 7 nám pronajala prostory, otevřeli jsme je výstavou Jindřicha Štreita. Po roce jsme je pak rekonstruovali z části výtěžku Adventního koncertu České televize a znovu otevřeli v novém kabátě před létem roku 2004.

Když jsme z grantů NROS Phare získali peníze již v řádech několika miliónů, mohli jsme zaměstnat několik sestřiček a lékařů a péči rychle profesionalizovat. Pak se podařilo z podobných prostředků založit to, co již mělo sloužit občanům z celé republiky, nejen z Prahy: knihovnu a webový portál Umírání.cz, který umožnil nám a mnoha dalším spolupracovníkům v dalších městech podělit se o cenné zkušenosti a pomáhat tak stovkám lidí, kteří přes internet hledali radu a pomoc.

Z občanského sdružení ústav

S platností nového občanského zákoníku (1. 1. 2014) se občanské sdružení stalo spolkem v procesu transformace na ústav. Proces transformace se ke konci roku 2014 podařilo zdárně ukončit, a Cesta domů je tak od 1. 1. 2015 ústavem. Se změnou právní subjektivity souvisí i změna jména, které od téhož data zní Cesta domů, z.ú.

Patnáct let

Nyní má za sebou Cesta domů patnáct let putování, z původních tří zaměstnanců jich je přes čtyřicet, mnozí Cestou domů prošli a pak měli děti, šli do důchodu nebo se odstěhovali, někteří pracují v jiných hospicích. Ti všichni společně a každý zvlášť přinesli svůj velký díl práce, přiložili svůj kamínek do mozaiky, která tvoří současnou Cestu domů. A přestože je tak velká, snaží se nezapomenout, proč vznikla, a těšit se z toho, že ji někdo potřebuje.

– Martina Špinková, 8. dubna 2011 (aktualizováno v květnu 2016)


Pokud vás zajímá postupný vývoj Cesty domů, nahlédněte do výročních zpráv nebo do Sborníku k 10. výročí vzniku Cesty domů.

Aktuální informace o naší organizaci najdete v historii našeho měsíčního newsletteru Kaleidoskopu.

  • Registrace právní subjektivity u Ministerstva vnitra je ze dne 5. 4. 2001 pod č. j. VS/1-146 689/01 - R.
  • Hospicové občanské sdružení Cesta domů je od 6. 10. 2004 Magistrátem hl. města Prahy registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení pod č. j. MHMP/229936/05ZDR.
  • Od 1. 11. 2007 má Cesta domů, z.ú. registrované následující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Odborné sociální poradenství a Odlehčovací služby.
  • Změna zápisu ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L vložce číslo 11699. Změna právní subjektivity ze spolku na ústav.

Usnesení o změně právní formy najdete ke stažení v sekci Dokumenty.