Paliativní přístup v terénních sociálních službách – akreditovaný kurz

Kurz s osobní účastí pro pracovníky terénních sociálních služeb a všechny, kdo se setkávají s klienty v závěru života a přejí si zorientovat se v možnostech a dostupnosti mobilní paliativní péče v domácím prostředí. Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (A2021/1343-SP/PC).

Kdy?
26. 10. 2022 9:00
  • Kurz vhodně kombinuje teorii a nácvik praktických dovedností.
  • Účastníci rozvinou svou vnímavost k roli pečovatele sociální služby: kdy a jak otevřít s klientem a rodinou téma blížícího se úmrtí, kam rodinu odkázat pro další podporu, jak zvládnout úmrtí klienta v průběhu návštěvy pečovatele a co lze udělat pro vyrovnávání se s tématem smrti ve své práci.
  • Závěrečný blok je věnován praktickým nácvikům ve skupinách: jak se mění poskytování hygieny při změně stavu klienta, jaké pomůcky opravdu pomáhají, podávání stravy a tekutin stříkačkou apod.
  • Předpokládáme (a těšíme se na) vaši aktivní účast!

Termín: 26. 10. 2022, 9:00–16:30 (8 vyučovacích hodin). Na kurz je možné se registrovat nejpozději 7 dní před jeho konáním, tedy do 19. října 2022.
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle, 140 00
Přednášející: Mgr. Martina Tesařová, vedoucí Odlehčovacích služeb, MUDr. Kateřina Menčíková, kmenová lékařka Cesty domů, Mgr. Petra Černá, vedoucí Poradny Cesty domů a sociální pracovnice
Kapacita: max. 25 (minimální počet účastníků pro realizaci kurzu je 10)
Cena: 1 800 Kč (cena včetně oběda a drobného občerstvení)

Podmínky – stornopoplatky: Při omluvě v době 5 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 4–2 pracovní dny před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 2 pracovní dny před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám – platbu zaevidujeme na něj. V případě opravdu závažných důvodů neúčasti nám prosím napište (vzdelavani@cestadomu.cz) – posoudíme, jak budeme postupovat právě ve vašem případě.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů