Podpořte nás

 

Cesta domů | Základní informace | Dokumenty | Zásady sociálních služeb

Zásady sociálních služeb

Poradenství

Zásady, kterými se řídíme:

 • máme vlídný a vnímavý přístup 
 • v naší práci vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace
 • co umíme, to předáváme, aby lidé, kterým naše služby poskytujeme, mohli činit vlastní rozhodnutí a byli co nejvíce soběstační
 • podporujeme lidi při hledání, nacházení a obnovování vztahů k sobě navzájem
 • máme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení
 • poskytujeme podporu a doprovázení při vyrovnávání se lidí s vlastní smrtelností
 • vnímáme důležitost zbývajícího času člověka, který umírá
 • chceme pomoci tomu, aby si lidé mohli svobodně a poučeně zvolit místo, kde budou umírat, a mohli tak zůstat v kruhu svých blízkých až do konce  

Dlouhodobé cíle (o co usilujeme):

 • aby méně lidí umíralo v institucích; aby více lidí, kteří umírají, znalo možnost volby domácího prostředí, kde mohou žít až do konce důstojně a mezi svými blízkými 
 • aby téma smrti bylo více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás
 • aby rodiny uměly lépe pečovat o lidi, kteří umírají, aby věděly o možnosti volby umírání v domácím prostředí, aby měly dostatek informací, který zmírňuje strach z neznáma
 •  aby odborníci přijímali umírání doma jako samozřejmost a aby je jako možnou variantu nabízeli lidem, kteří umírají, a jejich blízkým 
Odlehčovací služby

Zásady, kterými se řídíme:

 • v naší práci vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině
 • dle přání a možností umožňujeme člověku, který umírá, aby mohl o sobě a svých věcech rozhodovat do poslední chvíle
 • máme vlídný přístup ke klientovi i jeho blízkým
 • respektujeme, že jsme v domácím prostředí člověka, který umírá, nevměšujeme se do domácích záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce
 • vnímáme důležitost času člověka, který umírá, jeho důstojnost
 • poskytujeme podporu a doprovázení při vyrovnávání se lidí s vlastní smrtelností
   

Dlouhodobé cíle (o co usilujeme):

 • aby lidé v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci mohli setrvat v domácím prostředí co nejdéle, a přejí-li si to, až do konce svého života
 • aby lidé v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí měli podporu v péči o sebe
 • aby zůstaly zachovány přirozené rodinné vazby v době umírání
 • aby pečující měli možnost a dovednost nejen pečovat, ale také si odpočinout