Cesta domů | Dobrovolníci | Zájemci o dobrovolnictví

Zájemci o dobrovolnictví

Nábor do XII. cyklu dobrovolnického výcviku říjen-červen 2014/2015 je již uzavřen.

Upozornění: kurz a dobrovolnická činnost probíhá pouze v Praze.

Dobrovolníci stáli u zrodu hospicového hnutí ve světě a stále jsou významnou složkou služeb, které hospice poskytují. Dobrovolníci svým zájmem a ochotou darovat své síly a čas ukazují:

  • že poslední úsek života má svůj velký význam,
  • že naše smrtelnost a křehkost vypovídá cosi podstatného o tom, kdo jsme,
  • že nám lidé, jejichž život se uzavírá, mohou dát mnoho do života našeho.

Dobrovolnická činnost je především postavena na jednotlivcích, kteří se sami k dobrovolné práci přihlásí, dobrovolníky se však mohou stát i firmy a jejich zaměstnanci.

 

Jednotlivci

 

Domácí hospic nabízí péči, jakou může nabízet pouze dobře se doplňující a společným duchem nesený tým lidí. Rádi proto uvítáme veškerou vaši pomoc, která k vybudování takového týmu dělných lidí přispívá.

Dobrovolník v Cestě domů daruje své schopnosti a dovednosti, ale především čas a energii. Zájemce o dobrovolnictví by si měl nejprve dobře promyslet, jakému typu činnosti by se rád věnoval a v jakém rozsahu. Je přitom třeba vědět, že jednou z nejdůležitějších schopností dobrovolníka je rozpoznat své možnosti, udržovat si povědomí o svých mezích a reflektovat svoji práci.
V rámci přípravy na působení v Cestě domů prochází dobrovolník ročním výcvikem. Rozhodne-li se po jeho absolvování v organizaci setrvat, je mu poskytováno zázemí a péče ve formě pravidelných supervizních setkání.

Jak se stát dobrovolníkem v domácím hospici?

Rozhodnete-li se stát dobrovolným spolupracovníkem domácího hospice, je prvním krokem vyplnění a odeslání Dotazník budoucího dobrovolníka a absolvování osobního pohovoru s koordinátorem dobrovolníků.

Vaše příprava pak bude probíhat zhruba jeden rok. 

A co budete moci jako dobrovolník v domácím hospici dělat?

Náplň práce dobrovolníka je rozmanitá, záleží na tom, co dobrovolník může a chce konat a na tom, co je aktuálně potřeba.

Jaké vám nabídneme zázemí?

Dobrovolníci se pravidelně setkávají se svými koordinátory a reflektují svoji práci.

Cílem setkávání je především zpětná vazba od dobrovolníků, jejich reflexe, motivace k dobrovolné činnosti, pomoc ve složitých situacích, ale i ochrana klienta před neadekvátní aktivitou dobrovolníka apod.

Pravidelná supervize je nezbytná vzhledem k tomu, že dobrovolník často pracuje v rodině, která se nachází v těžké situaci, on do ní vstupuje, ale není jejím členem a může pomoci jen do určité míry.

Další vzdělávání dobrovolníka

Spolupracuje-li dobrovolník dlouhodobě s domácím hospicem, vítáme jeho ochotu dále se vzdělávat v oblasti nejen hospicové péče. Pro dobrovolníky organizujeme semináře a školení včetně zaškolení v manipulaci s polohovacím lůžkem.

cz | en

Okna pro radost 2012 | Přidáte se?

  

Adventní trh může být příležitostí ke koupi vánočních dárků, ochutnávce svařeného vína, ale i podpoře neziskových organizací. Jeden takový uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Vinohradech.

Jsme rádi, když se o naše projekty zajímá veřejnost. Návštívil nás i poradce ministra zdravotnictví.

Výtvarníci věnovali Cestě domů díla, která byla štědrými dražiteli vydražena ve prospěch Cesty domů.
Tomáš a Evelína a všichni hosté na jejich svatbě si vzpomněli na Cestu domů.

V Kalendáři Cesty domů je možné koupit den jako dárek. V roce 2012 se staly 104 dny dárkem. Nejvíce nás obdarovaly firmy Eppendorf a Hypnosis.

Provoz Cesty domů je z velké míry financován osvícenými dárci. Jednotlivci i firmami. Jednou z nich je i UniCredit Bank.

Oslavenci, manželé Šedovi, si místo dárků přáli, aby hosté přispěli do kasičky pro Cestu domů...

Díky Erhartově cukrárně jsme si v Cestě domů osladili život.

Pomoc může být i vzájemně prospěšná. Centrum dohody si u nás objednalo papírnické zboží pro své partnery.

Rodina zesnulého hraběte Kinského: místo květin na pohřeb darovali dar Cestě domů.

Společnost Adastra se nebojí zbytečně. Spolu s námi vytvořila stejnojmenný spot.

Nadační fond AVAST se stal pro letošní rok nejštědřejsím dárcem, děkujeme!

Dobrý bazar alias dobrobazar uspořádala pro Cestu domů římskokatolická farnost Čestlice.

Divadelní soubor Ty-já-tr putoval se svým představením po Kokořínsku a věnoval nám veškerý zisk ze svých cest.

Cesta domů se podívala do krásné Zrcadlové kaple Klementina, a to díky vánočnímu koncertu, který dostala jako dárek.

Audiokniha pro občanské sdružení

Máme okolo sebe milé a aktivní lidi, kteří pro nás pořádají nejrůznější benefiční setkání. Jedním z nich byl koncert v Břevnovském klášteře.

Dobrovolníci jsou neodmyslitelnou součástí Cesty domů. Obdivuhodně pomáhají v přímé péči, v kanceláři či při pořádání akcí pro veřejnost. Každoročně zastanou práci přibližně jednoho celého úvazku.

Studenti Gymnázia Arabská každoročně na vánočním bazaru vyberou pro Cestu domů několik tisíc korun.

Členové klubu přátel přispívají Cestě domů pravidelně, potichu a v hojném počtu.

Knihovnu Cesty domů letos štědře podpořila Liga proti rakovině. Pořídili jsme spoustu nových knih a audioknih.

Masážní a relaxační studio Zdraví masírovalo jeden den pro Cestu domů.

Mobilní domácí hospic musí být ze své podstaty stále v pohybu. Letos nám k tomu dopomohla firma ekolo.cz. Elektrokolo pro zdravotnický tým jsme získali s velkou slevou.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili finančně, materiálně, dobrým slovem či myšlenkou. Vážíme si Vaší podpory a těšíme se na další setkání a spolupráci v novém roce.