Podpořte nás

 

Cesta domů, z.ú. - orgány 

Cesta domů vznikla jako občanské sdružení v roce 2001. Od ledna 2015 je podle nového občanského zákoníku zapsaným ústavem.

Ústav má tři základní orgány: zakladatele, správní radu a ředitele.

Za správní radu jedná předseda, event. místopředsedové.

Jediným statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje správní rada.

Zakladatelé jmenují a odvolávají správní radu.  

Zakladatelé

  • Ak. mal. Martina Špinková, malířka
  • Alžběta Marková, MAS, zdravotní sestra a pedagožka
  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., onkolog

Správní rada:

  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda správní rady 
  • Mgr. Václava Bratinková, učitelka, místopředsedkyně správní rady 
  • Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., vysokoškolský učitel, místopředseda správní rady
  • RNDr. Josef Basík, pracovník v telekomunikacích
  • JUDr. Rostislav Silný, advokát
  • Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD., generální sekretář ČBK, biskup plzeňské diecéze 

 

Kontakt: rada@cestadomu.cz