Podpořte nás

 

Cesta domů, z.ú. - orgány 

Cesta domů vznikla jako občanské sdružení v roce 2001. Od ledna 2015 je podle nového občanského zákoníku zapsaným ústavem.

Ústav má tři základní orgány: zakladatele, správní radu a ředitele.

Za správní radu jedná předseda, event. místopředsedové.

Jediným statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje správní rada.

Zakladatelé jmenují a odvolávají správní radu.  

Zakladatelé

 • Martina Špinková
 • Alžběta Marková, MAS 
 • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Správní rada:

 • Ak. mal. Martina Špinková, malířka, předsedkyně správní rady 
 • Mgr. Václava Bratinková, učitelka, místopředsedkyně správní rady 
 • Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., vysokoškolský učitel, místopředseda správní rady
 • Doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD., filosof, vysokoškolský učitel
 • RNDr. Josef Basík, pracovník v telekomunikacích
 • JUDr. Rostislav Silný, advokát
 • Ing. Richard Kaucký, soukromý podnikatel  
 • Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD., generální sekretář ČBK 
 • Mgr. Ondřej Krása, filosof

 

Kontakt: rada@cestadomu.cz

 

cz | en