Cesta domů | Dobrovolníci | Ocenění dobrovolníci | 10 ocenění k 10 letům

10 oceněných dobrovolníků k výročí 10 let Cesty domů

Deset dobrovolníků bylo oceněno při oslavě deseti let Cesty domů. Snažili jsme se vybrat dobrovolníky v průřezu deseti let a ukázat, jak pestré jsou oblasti, ve kterých mohou dobrovolníci pomáhat.

Eva Žůrková – je dobrovolnicí od roku 2007 a třetím rokem věrně pracuje každý čtvrtek v poradně. Za minulý rok měla nejvíc odpracovaných hodin pro Cestu domů bez započtení supervizí, kterých se účastní, a jednou za měsíc je účastna i multidisciplinárního týmu.

Monika Šatavová – je dobrovolnicí od roku 2008 a je dobrovolníkem „rychlého nasazení“ pro služby do rodin, kde bývá hlavně v noci. Ke svojí dobrovolnické práci přistupuje svědomitě, pravidelně se účastní supervizí. Její hlavní využití je v rodinách klientů, ale nebrání se jakékoli práci. I když deklaruje, že nechce být na akcích pro děti, tak s námi byla loni na Festivalu Habrovka a i tuto službu přijala jako úkol pro Cestu domů.  

Bára Slavíčková – je dobrovolnicí od roku 2003, kdy jsme připravovali první cyklus dobrovolníků. Po celou dobu je věrnou dobrovolnicí a na všech akcích je s námi. Od začátku svého působení se pilně věnuje výzdobě výloh. Po nějakém čase svého dobrovolnického působení se rozhodla přijmout nabídku Cesty domů a stát se jejím zaměstnancem. I nadále je však po celý čas dobrovolnicí a mnoho činností provádí právě jako dobrovolník.

Vendula Bratinková – je dobrovolnicí od roku 2003, kdy začal první přípravný cyklus pro dobrovolníky. Cestu domů zná od jejího zrodu a od první chvíle byla jejím dobrovolníkem a příznivcem. Stále je aktivním dobrovolníkem a svoji službu vykonává, jak v rodinách našich klientů, tak i při různých dalších činnostech, které Cesta domů potřebuje. Kromě svojí dobrovolnické práce je poslední dva roky v Radě Cesty domů.

Kateřina Lopezová – je dobrovolnicí od roku 2007. Dochází do rodin našich klientů a hlavní svoje místo v pomoci Cestě domů našla v pořádání benefičních koncertů pro Cestu domů. V letošním roce přijala úlohu „průvodce“ pro nový cyklus dobrovolníků, kde jim předává své zkušenosti s dobrovolnickou prací v mobilním hospici.

Adriana Skálová – je také jednou z prvních dobrovolníků, kteří v roce 2003 zahájili dobrovolnickou přípravu. Vzhledem ke svojí profesi je dobrovolníkem „rychlého nasazení“ a jsme rádi, že máme někoho, na koho se můžeme rychle obrátit, aby vyrazil do rodin na pomoc. Kromě toho bývá aktivním spolupracovníkem na benefičních akcích, kde dokáže kolemjdoucí vtáhnout k našemu stánku a zaujmout je. Její radost a dobrá nálada je nezlomná a nakažlivá.   

Láďa Nohýnek -  je od roku 2008 velkou pomocí pro Cestu domů. Svoje místo dobrovolníka našel hlavně u rozvozu pomůcek a to hlavně polohovacích postelí do rodin klientů. Věnuje se dohledu nad technickým stavem pomůcek. Oceňujeme, že vždy přizpůsobí svůj osobní program potřebě našich klientů a Cesty domů.

Leonardo „Dino“ Ragusa -  je služebně nejmladším dobrovolníkem a zatím ještě prochází přípravným cyklem. Přesto od první chvíle, kdy vstoupil do Cesty domů, začal pomáhat. V kanceláři a hlavně v Krámku v loňském roce odpracoval 76 hodin pro Cestu domů.

Robert Konopásek – se honosí titulem historicky prvního dobrovolníka Cesty domů. Neprošel žádnými školeními, zato s námi prošel celá ta léta od dubna 2001, kdy nám digitalizoval logo, vytvořil dopisní papír a vizitky, a my jsme tudíž mohli začít existovat. Vždy ochotně a rychle zkrášluje naše běžné písemnosti, naši dokumentaci. Někdy přímo v bleskovém nasazení. 

Jana Michlová – od roku 2004 byla lékařkou v Cestě domů, kdy na částečný úvazek pracovala a v průběhu času se jí i narodila druhá dcera. Třebaže nyní bydlí s rodinou daleko od Prahy, nikdy kontakt s Cestou domů neztratila a stala se jí věrnou spřízněnou duší. Již několik let odpovídá na dotazy, které jsou kladeny na webovém portálu Umírání.cz, a to s vysokou odbornou erudicí paliativního lékaře, ale bez jakékoli finanční odměny. 

Fotografie

cz | en

Okna pro radost 2012 | Přidáte se?

  

Adventní trh může být příležitostí ke koupi vánočních dárků, ochutnávce svařeného vína, ale i podpoře neziskových organizací. Jeden takový uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Vinohradech.

Jsme rádi, když se o naše projekty zajímá veřejnost. Návštívil nás i poradce ministra zdravotnictví.

Výtvarníci věnovali Cestě domů díla, která byla štědrými dražiteli vydražena ve prospěch Cesty domů.
Tomáš a Evelína a všichni hosté na jejich svatbě si vzpomněli na Cestu domů.

V Kalendáři Cesty domů je možné koupit den jako dárek. V roce 2012 se staly 104 dny dárkem. Nejvíce nás obdarovaly firmy Eppendorf a Hypnosis.

Provoz Cesty domů je z velké míry financován osvícenými dárci. Jednotlivci i firmami. Jednou z nich je i UniCredit Bank.

Oslavenci, manželé Šedovi, si místo dárků přáli, aby hosté přispěli do kasičky pro Cestu domů...

Díky Erhartově cukrárně jsme si v Cestě domů osladili život.

Pomoc může být i vzájemně prospěšná. Centrum dohody si u nás objednalo papírnické zboží pro své partnery.

Rodina zesnulého hraběte Kinského: místo květin na pohřeb darovali dar Cestě domů.

Společnost Adastra se nebojí zbytečně. Spolu s námi vytvořila stejnojmenný spot.

Nadační fond AVAST se stal pro letošní rok nejštědřejsím dárcem, děkujeme!

Dobrý bazar alias dobrobazar uspořádala pro Cestu domů římskokatolická farnost Čestlice.

Divadelní soubor Ty-já-tr putoval se svým představením po Kokořínsku a věnoval nám veškerý zisk ze svých cest.

Cesta domů se podívala do krásné Zrcadlové kaple Klementina, a to díky vánočnímu koncertu, který dostala jako dárek.

Audiokniha pro občanské sdružení

Máme okolo sebe milé a aktivní lidi, kteří pro nás pořádají nejrůznější benefiční setkání. Jedním z nich byl koncert v Břevnovském klášteře.

Dobrovolníci jsou neodmyslitelnou součástí Cesty domů. Obdivuhodně pomáhají v přímé péči, v kanceláři či při pořádání akcí pro veřejnost. Každoročně zastanou práci přibližně jednoho celého úvazku.

Studenti Gymnázia Arabská každoročně na vánočním bazaru vyberou pro Cestu domů několik tisíc korun.

Členové klubu přátel přispívají Cestě domů pravidelně, potichu a v hojném počtu.

Knihovnu Cesty domů letos štědře podpořila Liga proti rakovině. Pořídili jsme spoustu nových knih a audioknih.

Masážní a relaxační studio Zdraví masírovalo jeden den pro Cestu domů.

Mobilní domácí hospic musí být ze své podstaty stále v pohybu. Letos nám k tomu dopomohla firma ekolo.cz. Elektrokolo pro zdravotnický tým jsme získali s velkou slevou.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili finančně, materiálně, dobrým slovem či myšlenkou. Vážíme si Vaší podpory a těšíme se na další setkání a spolupráci v novém roce.